Σάββατο, 12 Απριλίου 2008

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ στόν ιερό...........


.........ναό της Αγίας Μαρίνας στά Λινοπεράματα. Διχως φώς, με τά κεριά, ατμόσφαιρα κατανυκτική. Μέσα βαθειά στό Φαράγγι ακούς μόνο τά βελάσματα τών προβάτων.